Τοποθέτηση της λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο (7/11/2019) για τις ΜΠΕ των Αιολικών Πάρκων

Η ενεργειακή πολιτική που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις τόσο της ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ πλιότερα κινείτε στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΕΕ  διευκολύνουν τους ιδιωτικούς εγχώριους και ευρωπαϊκούς ομίλους να εισέλθουν χωρίς εμπόδια στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Ήδη γίνεται διαχείριση των δικτύων μεταφοράς – διανομής με γνώμονα το κέρδος, που  οδήγήσε  σε μεγαλύτερη επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων που χρυσοπληρώνουν στους λογαριασμούς τους τις λεγόμενες ΑΠΕ Την ιεράρχηση της υλοποίησης έργων επέκτασης του δικτύου, με κριτήριο τα συμφέροντα των ομίλων, ιδιαίτερα των ιδιωτών επενδυτών στις ΑΠΕ, την πληρώνει πανάκριβα ο λαός με συνεχή κλιμάκωση των αυξήσεων στα τιμολόγια των λαϊκών νοικοκυριών και των φτωχών αγροτών.

Οι εκτεταμένες «πράσινες» επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα, παρά το συγκριτικά χαμηλό βαθμό ενεργειακής αξιοποίησης – απόδοσης, το υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής οδηγούν στη μεγάλη επιβάρυνση της λαϊκής κατανάλωσης, με πραγματικούς ωφελημένους μεγάλους ομίλους ηλεκτροπαραγωγής και τράπεζες που δανείζουν τα αγροτικά νοικοκυριά. Είναι επενδύσεις που προωθούν παράλληλα τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και τη συρρίκνωση της φτωχομεσαίας αγροτιάς.

Δρομολόγηση ιδιωτικών υδροηλεκτρικών έργων με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για το λαό στους όρους άρδευσης, ύδρευσης, προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράδοση σημαντικών εκτάσεων γης για ιδιωτικές επενδύσεις (αιολικά πάρκα κτλ.), σε βάρος της εξοικονόμησης ενέργειας με σημαντικούς κινδύνους για την αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον όπως την ορνιθοπανίδα, την καταστροφή κορυφογραμμών, τη δημιουργία χειμάρρων και πλημμυρικών  φαινομένων.

ν. Για κάθε ανεμογεννήτρια θα χρειαστεί άνοιγμα θεμελίου με ή χωρίς εκρηκτικά. Γύρω από κάθε ανεμογεννήτρια θα διαμορφωθεί μια πλατεία δηλαδή ένας επίπεδος χώρος που θα εκχερσωθεί και θα επιχωματωθεί με υλικά από την οδοποιία ή τις εκσκαφές των θεμελίων. Οι πλατείες θα ενώνονται με εργοταξιακό δρόμο για νταλίκες 70 τόνων. Επίσης κάθε αιολικός σταθμός θα έχει ένα οικίσκο με χρήση αποθήκης. Η πρόσβαση στον κάθε αιολικό σταθμό θα εξασφαλιστεί με διάνοιξη νέων δρόμων που συνολικά θα έχουν μήκος. Οι  ανεμογεννήτριες που έχουν τοποθετηθεί,  δυναμικότητας  θα είναι 4MW, καταλαμβάνουν πλατείες περίπου 5,5 στρεμμάτων  η κάθε μια . Δηλαδή το σύνολο των 22 ανεμογεννητριών θα απαιτήσει περίπου 110 στρέμματα  δάσους που θα αποψιλωθεί, χωρίς να υπολογίσουμε τις διανοίξεις δρόμων για την πρόσβαση και τοποθέτηση της κάθε μιας από αυτές. Αυτά προστίθενται στα χιλιάδες στρέμματα δάσους που ήδη έχουν καταστραφεί στην περιοχή μας για τα ανάλογα έργα, με εμβληματικό παράδειγμα την περιοχή της Ροδόπης.

Ήδη η καταστροφή στην περιοχή στα υφιστάμενα στρέμματα δάσους υπολογίζεται ότι κόστισε 1,25εκατ. τόνους ετησίως εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον.

Ήδη οι  διαβρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τα υφιστάμενα έργα  λόγω των κλίσεων και της σαθρότητας των πετρωμάτων, είναι σημαντικές ενώ  πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων από την αλλαγή ροής των επιφανειακών υδάτων από τη διάνοιξη δρόμων, που ήδη επεκτείνονται για 15 περίπου χλμ και από το νέο έργο. Το φυσικό τοπίο ήδη έχει παραμορφωθεί από τις εκατοντάδες κολώνες μεσαίας τάσης που  κατηφορίζουν τις πλαγιές με διασταυρούμενα καλώδια. Τέτοιου είδους και τέτοιας κλίμακας βάναυσες επεμβάσεις δεν ταιριάζουν σε προστατευόμενη περιοχή, σε βαθμό που δεν υπάρχει πλέον λόγος να μιλάμε γι’ αυτή, επειδή το φυσικό τοπίο θα έχει μετατραπεί σε ένα βιομηχανικό τοπίο.

Η νομαρχιακή επιτροπή Χωροταξίας – Περιβάλλοντος Ροδόπης το 2010 είχε κάνει μια  ιδιαιτέρως σημαντική γνωμοδότηση που ανάφερε:

«Θεωρούμε ότι, έχουμε χρέος να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές τμήμα του νομού μας με τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις, πέρα από τις οπτικές και ακουστικές επιπτώσεις, δεν γνωρίζουμε ακόμη τι επιπτώσεις θα έχουν, στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Σ’ αυτό το θέμα μπορούν να απαντήσουν ειδικοί επιστήμονες».

Όσα προηγήθηκαν και οι επερχόμενες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι ανάπτυξη με κίνητρο το κέρδος και λαϊκή ευημερία δεν συμβαδίζουν. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ, έχει πλέον αποδειχτεί ότι η πολιτική της «απελευθέρωσης» του ενεργειακού τομέα, δεν υπηρετεί την κοινωνική ευημερία, αλλά τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

             Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας Ενέργειας, που θα επεξεργάζεται ενεργειακή πολιτική που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών με σεβασμό- προστασία του περιβάλλοντος, φορέας που θα λειτουργεί στα πλαίσια ένος κράτους που δε θα είναι στα χέρια των μονοπωλίων, αλλά του λαού. Γιατί και η ΔΕΗ παρ όλο που ήταν κεαι μένει εν μέρει κρατική δούλεψε και δουλεύει στα πλαίσια του σημερινού κράτους με γνώμονα τα συμφέροντα των μονοπωλίων, που τους τάιζε  με το χρήμα που εισέπραττε από τα λαϊκά νοικοκυριά, με τα πανάκριβα τιμολόγια. Οι ΑΠΕ αντί να χρησιμοποιηθούν με κριτήριο όντως την προστασία του περιβάλλοντος, τις ανάγκες του λαού για φθηνή και ¨καθαρή¨ ενέργεια αξιοποιούνται για τις λεγόμενες πράσινες μπίζνες . Για να βγάζουν οι όμιλοι καθαρά κέρδη και να αφήνουν πέρα από περιβαντολλογικές ζημιές και ακριβά τιμολόγια στο λαό.

            Γι’ αυτό η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε και στο παρελθόν κ όλες τις μελέτες Περιβαλλοντικών όρων  ιδιωτικών επενδύσεων εγχώριες και ξένες που αναφέρονται γενικά στην ενέργεια και τις ΑΠΕ και θα καταψηφίσει και τη σημερινή.

        ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

  Παπατολίδης Δημήτρης

 Συμεωνίδης Θόρδωρος

 Στεφανίδης Γιάννης

Σχετικές δημοσιεύσεις