ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΘΑΣΟ

Ποιο είναι το πραγματικό εμπόδιο στην κάλυψη των οξυμένων λαϊκών αναγκών σχετικά με το νερό στη Θάσο και γενικότερα στη χώρα μας;

Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τον πραγματικό ένοχο. Πρόκειται για τις στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης και της ΕΕ που υπηρετούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή κυβέρνηση. Πρόκειται για τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, όπου το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, τα τρόφιμα, η γη, οι δασικές εκτάσεις αποτελούν εμπορεύματα.

Η κοινοτική οδηγία – πλαίσιο, του 2000, για τα νερά με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία ήδη από το 2003, θέτει σε προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ζήτησης νερού σε αντιπαράθεση με τη μεγιστοποίηση της προσφοράς σε κάθε υδατικό διαμέρισμα.

Έτσι δεν εστιάζει ούτε στα τεχνικά έργα και στις πολιτικές εμπλουτισμού των υπόγειων και επίγειων υδροφορέων ούτε στην αναγκαιότητα προστασίας των δασών που συμβάλλουν καθοριστικά στον εμπλουτισμό των υδροφορέων. Αντιπαραθέτει τεχνητά την προτεραιότητα της χρήσης του νερού για ύδρευση με τις χρήσεις του νερού σε κλάδους της παραγωγής, όπως των τροφίμων και της ενέργειας, δηλαδή κλάδους εξίσου απαραίτητους για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Σ’ αυτό το πλαίσιο εισάγει τη λεγόμενη αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, την ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες νερού, την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και των εξαρτώμενων χερσαίων.

Φαινομενικά πρόκειται για μια αδιέξοδη διαχειριστική λογική που οδηγεί στην προστασία των σημερινών διαθέσιμων υδάτινων πόρων, οι οποίοι θα φθίνουν, ενώ συνεχώς διευρύνονται οι κοινωνικές ανάγκες και δε διασφαλίζεται η αύξηση της προσφοράς νερού στο μέλλον.

Στην πραγματικότητα, με το μανδύα της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και της καλής κατάστασης των υδατικών σωμάτων, μεθοδεύεται η αύξηση της τιμολόγησης του νερού, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα.

Η επίκληση της προστασίας του περιβάλλοντος είναι υποκριτική, αφού υπάρχουν τεχνολογίες και τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν την εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού χωρίς αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής και επιβάρυνσης των λαϊκών στρωμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την τεχνική δυνατότητα ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου νερού με διαχωρισμό των χρήσεών του, τα συστήματα ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης νερού για οικιακή χρήση, τα συστήματα περισυλλογής βρόχινου νερού, την αλλαγή μεθόδων άρδευσης, την επιδιόρθωση και συντήρηση του δικτύου διανομής, τα δασονομικά και τα φυτοτεχνικά έργα, τις δασώσεις και τις αναδασώσεις.

Όμως η αύξηση της τιμής του νερού συμβαδίζει με τα σχέδια των μονοπωλίων σ’ ολόκληρη την ΕΕ για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες αλλά και τις μικρότερες (ΔΕΥΑ). Ιδιωτικοποίηση που θα οδηγήσει σε νέες δραματικές αυξήσεις των τιμολογίων λαϊκής κατανάλωσης, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο και αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού με γνώμονα την κερδοφορία των συγκεκριμένων μονοπωλιακών ομίλων.

Είναι εντελώς απαραίτητο, ειδικά τώρα στην προεκλογική περίοδο, να διευκρινιστεί πρώτα απ’ όλα η θέση της κάθε πολιτικής δύναμης και της δημοτικής αρχής στο πώς βλέπει το νερό τόσο σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο, όσο και σε τεχνικό: Ως κοινωνικό αγαθό ή ως εμπόρευμα;

Το νερό ως κοινωνικό αγαθό απαιτεί δημόσια διαχείριση, γενναίες δημόσιες επενδύσεις, δραστική αλλαγή του καθεστώτος των ΔΕΥΑ, ώστε να είναι μόνο κοινωφελείς επιχειρήσεις ή να μετατραπούν σε υπηρεσίες ύδρευσης και όχι την οικονομική εκμετάλλευση και λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ως Ανώνυμες Εταιρείες, που δυστυχώς σε κάθε περίπτωση πληρώνει τις συνέπειές της ο λαός για να καλύψει ως ένα βαθμό τις πραγματικές ανάγκες του σε νερό, πόσιμο, άρδευσης κλπ. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε συγκεκριμένα:

  1. Να υπάρξει γενικότερος επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός. Οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης πρέπει να έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα και να μη λειτουργούν ως επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η λειτουργία τους πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό, που θα παίρνει υπόψη τα επίγεια και υπόγεια αποθέματα, την περιβαλλοντική – κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, τις σύγχρονες ανάγκες στην ύδρευση και αποχέτευση, την εξοικονόμηση και εξασφάλιση υδάτινων πόρων, την ποιότητά τους, την αποκατάσταση των υδάτινων αποθεμάτων, τις ανάγκες άρδευσης με βάση το σχεδιασμό της αγροτικής ανάπτυξης για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών με εγχώρια, ποιοτικά και φθηνά αγροτικά προϊόντα. Σ’ αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να υπάρξει Ενιαίος Κρατικός Φορέας Διαχείρισης του νερού που θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί και θα ελέγχει τη διαχείριση του νερού.
  2. Ενημέρωση κατ’ αρχάς των δημοτών για την ποιότητα του νερού που σήμερα χρησιμοποιείται, τόσο των πηγών όσο και αυτού της οικιακής χρήσης. Η μυστικοπάθεια γύρω από την ποιότητα του νερού, με τα βαρέα μέταλλα να ευθύνονται για καρκινογενέσεις, αποτελεί επί της ουσίας έγκλημα και επιβάλλεται η χρήση ειδικών φίλτρων και παραπέρα μελέτη του θέματος με βάση τις αρχές της επιστήμης.
  3. Άμεση κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών και των αντίστοιχων φραγμάτων ώστε να σταματήσει η τεράστια απώλεια υδάτινων πόρων στο νησί μας.
  4. Ειδικές γεωτρήσεις ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα σε χειμάρρους και ρέματα.
  5. Αξιοποίηση πηγών πόσιμου νερού με κατασκευή υδροδεξαμενών για αποθήκευση και κρατική επιδότηση της κατασκευής οικιακής αποθήκευσης.
  6. Το νερό του βιολογικού ως προϊόν τριτοβάθμιας επεξεργασίας να διατεθεί για άρδευση σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φράγματα.
  7. Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων, βελτίωση του δικτύου για μείωση των απωλειών νερού, συντήρηση των αντλιοστασίων και των υδατοδεξαμενών, πλήρης αποτύπωσή του, διασύνδεση φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών.
  8. Τακτικοί έλεγχοι ποιότητας του νερού, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες προδιαγραφές.
  9. Έργα διευθέτησης των ομβρίων υδάτων ώστε να αποφεύγονται οι πλημμύρες στις γειτονιές ή περιοχές του δήμου.
  10. Μείωση των τιμών του νερού σε όλους τους δημότες με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και μετατροπή της ΔΕΥΑΘ σε υπηρεσία ύδρευσης με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αποπληρωμή των χρεών των μεγαλοοφειλετών π.χ. μεγαλοξενοδόχοι.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις